Tweens המתבגרים החדשים – סדרת הרצאות להורים, מורים, יועצות ולאנשי מקצוע

Tweens המתבגרים החדשים – סדרת הרצאות להורים, מורים, יועצות ולאנשי מקצוע

 
shutterstock_122370640

Tweens הוא מונח חדש המתייחס לילדים בגילאי 8 עד 12 שנים ומתאר את האתגרים האופיינים לטרום גיל ההתבגרות. המונח בא לתאר את מצב הביניים "שבין" (באנגלית מהמילה between)  להיות ילד/ה ללהיות מתבגר/ת.

תקופת הגיל החדשה הזו מבלבלת הן הורים והן את הילדים. מצד אחד, הם חולקים מספר מאפיינים של בני נוער כמו שינויים גופניים, עניין הולך וגדל במין השני, התעסקות במותגים ובטכנולוגיות תקשורתיות שאנו קושרים למתבגרים. יחד עם זאת,   מצד שני, החשיבה המופשטת עדיין אינה קיימת, מה שהופך ילדים בגיל זה להיות בעלי חשיבה ביקורתית מוגבלת. כתוצאה מכך   הם מושפעים הרבה יותר מתכנים טלוויזיונים, מקבוצת הילדים והדימוי העצמי שלהם נשען במידה רבה על מעמדם בתוך חברת בני גילם.

עבור הורים ומורים, גיל זה הוא שלב בו הסמכות צריכה לשלב בין אסטרטגיות המתאימות לחינוך ילדים צעירים לבין אסטרטגיות המתאימות לילדים מתבגרים.

מכון מראות מקיים סדרת הרצאות שמאפשרת להורים, למורים ולאנשי מקצוע, להיחשף למתבגרים החדשים ולקבל כלים שיש ביכולתם ליצור שינוי משמעותי.

  • "אני לא הולך! מה תעשו לי?!"  סרבנות והימנעויות בית ספריות. בהרצאה נסקור את הפרופיל של ילדים הנמנעים מהלמידה בכלל ומההליכה לבית הספר בפרט. כמו כן, יוצג מודל עבודה ייחודי לטיפול בבעיות סרבנות – מאי-הכנת שיעורי בית, איחורים ועד סירוב מוחלט ללכת לבית הספר ולהתמודד עם הלמידה.
  • קואליציות חברתיות, חרם ותפיסת מעמד חברתי חיובי. תקופת ה"בין לבין" היא תקופה בה  התחום החברתי תופס מקום מרכזי בעולם הרגשי ובעיצוב האישיות והדימוי העצמי של הילד.  . בהרצאה נדון בהשפעות החיוביות והשליליות של קבוצת הילדים ובתפקידי ההורה והמורה בהשגחה, תיחום והתערבות במצבים חברתיים שונים.
  • ויסות רגשות סוערים והתמודדות עם התפרצויות זעם של ילדים. יותר ויותר ילדים צעירים מגיבים בצורות שבעבר היינו מצפים רק ממתבגרים. הקושי להתמודד עם כאב רגשי יחד עם דחייה חברתית, מובילים להתנהגויות "כמו של מתבגרים" איומים לפגוע באחרים ובעצמם, התפרצויות זעם, תוקפנות ועצמאות לא תואמת. בהרצאה יתוארו    דרכים להתמודדות יעילה של הורים ומורים עם מצבים אלה.

 

ניתן לקיים את ההרצאות בבית הספר במהלך שנת הלימודים