קבוצות

קבוצות לכישורים ומיומנויות חברתיות   מעבר למשפחה, המעגל החברתי של הילד מהווה את המרכיב החשוב ביותר בהתפתחות האישיות של הילד. התפקוד החברתי של הילד משפיע באופן ישיר על תפקודו בתחומי… read more →